Tüm Eğitimler

🎉
33 Eğitim

Davranış ve Profil Analizi Eğitimi

 • 60 Saat

Kriminoloji, pazarlama, insan kaynakları, sağlık, sosyal medya gibi alanlarda beden dili ve mikromimiklerle yalan tespitinde kullanılır.

Yaşam Koçluğu Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Yaşam Koçluğu eğitimiyle başkalarının kişisel ve profesyonel gelişimini nasıl etkili bir şekilde destekleyeceğinizi ve teşvik edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Dikkat Odaklanma ve Senkronizasyon Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Belirtileri, nedenleri, tanılama süreçleri, tedavi, eşlik eden bozukluklar, yanlış inanışlar, yaşam boyu etkiler, ebeveyn ve öğretmen önerileri.

e-TİCARET, e-İHRACAT ve DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

 • 110 Saat

Profesyonel iş dünyasında yetkinlikler, iş planı, stratejik düşünme, yönetim, SWOT analizi, müşteri beklentileri, iletişim, ilişki, müzakere, ikna, motivasyon, bireysel gelişim.

Eğitim Koçluğu Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Öğrenci ile iletişim becerisini, doğru keşif-değişim ve takip adımları ile nasıl gerçekleştiririz bunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Devlet Teşvik ve Hibeleri Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Devlet Teşvik ve Hibeleri Eğitimine katılarak girişiminiz, şirketiniz ya da danışmanlık verdiğiniz işletmeler için önemli bilgi ve deneyimler elde edin.

Kalite Mühendisliği Eğitimi

 • 110 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Kalite Mühendisinin misyonu vakit kaybını minimuma düşürmek, gereksiz hammadde kullanımını engellemek, minimum maliyetli üründen maksimum faydalı ürünü ortaya koyabilmektir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bilişsel Davranışçı Terapi; kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerine dayalı psikoterapi türüdür.

Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Özetle bilişsel davranışçı terapi sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ...

İnsan Kaynakları Yöneticiliği

 • 100 Saat

İnsan kaynakları yönetimi, tedarik ve seçimi, personel işleri, performans değerlendirme, motivasyon yöntemleri, kariyer yönetimi, bordrolama, iş analizi, iş sağlığı ve güvenliği.

Montessori Eğitimi

 • 130 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Montessori Yöntemi’ni geleneksel eğitim yöntemlerinden ayıran en önemli farklılık çocuğa saygı duymak ve özgüvenli çocuk yetiştirmektir.

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bu eğitim ile; KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıracaktır.

Yaşam Koçluğu Üst Seviye Eğitimi

 • 75 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Yaşam Koçluğu Eğitimi ile bireyler, yaşam koçluğu hizmeti vermek için, kendilerini ileriye taşıyacak unsurların farkına vararak kendi gelişimleri ve performanslarının artmasına katkıda bulunurlar.

Çocuk Gelişiminde Oyun Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Oyun oynamanın üç işlevi bulunmaktadır; çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek, motor kabiliyetlerini geliştirmek ve duygusal dışavurumu sağlamak.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Çocukların çizmiş oldukları resimleri birçok resim özelliklerine göre analiz ederek resimler aracılıyla çocuğu anlamak, tanımak ve uygun desteği sağlamak açısından bilgi ve beceriye sahip profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

EĞİTİM UZMANI EĞİTİMİ

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğitim uzmanı ve iş sağlığı güvenliği konularında, eğitim planlama, öğrenme tarzları, yetişkin eğitimi, acil durum planları, risk analizi, mobbing.

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Evlilik ve ilişki danışmanları kişilerin ilişkilerini farklı açılardan görmesi sağlanır. Eğitim ile bireylerin ilişki becerilerini geliştirmelerini, kişiler arası ilişkilerde denge kurabilmesini, etkili ve nitelikli ilişkiler geliştirebilmelerini destekleyen ve evlilikte eş seçme, karar verme, evlilik süreci ve uyum sağlama konularında destek sağlayan profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi

 • 464 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Aile üyeleri arasında her zaman dengeli ve sağlıklı bir süreç geçmeyebilir. İlişkilerinde problem yaşayan çiftlerin evlilik, çocuklar ve aile ile ilgili sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık türüdür. Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaktır.

İnsan Kaynakları Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

İnsan kaynakları sertifika eğitimi ile temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırarak nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

NLP Teknikleri Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

NLP uygulamalarında kişilerin kendi kaynaklarını ve potansiyellerini keşfetmeleri ve düşünsel yapılarındaki sınırlılıkları kaldırarak, esnek davranış modelleri ile hedeflerine ulaşabilmelerinin yolu ve teknikleri aktarılmaktadır.

Arabuluculuk Asistanlığı Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Arabulucu asistanlığı mesleğini yerine getirmek isteyenler için temel eğitimdir. Arabuluculuk müessesesinin işleyişi, evrak, sekreterya, dökümantasyon ve prosedürler ile ilgili eğitimler ile arabuluculuk asistanlığı hakkında bilgi sahibi olarak meslek edinilmesine olanak sağlamaktır.

Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Hikâye ve masallar yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanmış ve geleceği inşa etmelerinde onlara bu yolla malzemeler sunulmuştur. Bu eğitim ile çocukların yarattığı evrene misafir olurken, yaşadıkları zorlukları masal ile aşmasına yardımcı olacaksınız.

Güçlü Soru Sorma Becerisi ve Düşünce Mühendisliği Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Sorularımız değişirse hayatımız değişir. Bu eğitimle hem kendi hayatımıza hem de kişilerin hayatlarına ne şekilde katkı sağlayabileceğimizi öğreneceğiz.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Öncelikle Çocuklar İçin Felsefe yönteminin temelini oluşturan ve temel amaçlarından biri olan felsefi düşünme nedir?

Zaman Yönetimi ve Pozitif Disiplin Eğitimi

 • 72 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Zaman yönetimi ve pozitif disiplin eğitimimize katılarak kişisel gelişiminize katkıda bulunabilir, yaşam kalitenizi arttırabilir, daha pozitif ve verimli bir hayata adım atabilirsiniz.

EĞİTİMDE POZİTİF PSİKOLOJİ

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Pozitif Psikoloji, mutlu, sağlıklı ve kendinden emin bireyler yetiştirilmesi ve yine eğitimde pozitif psikoloji yöntemini kullanılabilmesi amacı ile planlanmış bir eğitimdir.

Kişisel Fitness Eğitmenlik Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Fitness eğitmeni: Spor salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletlerin nasıl kullanılacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir.

Yaratıcı Drama ve Oyun Etkinlikleri Eğitmenliği Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

Kripto Para ve Blockchain Uygulamaları Eğitimi

 • 45 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bu eğitimin amacı, gelecekteki teknolojilere meraklı olanlar, geleceğe hazırlık yapmak isteyenler, Kripto Para piyasalarına meraklı olanlar ve Blockchain Sistemleri ile ilgilenen insanlar için Bitcoin’in arkasında yatan felsefeye hakim olmaktır.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan bireyler planlama, planladıkları süreçleri en iyi şekilde yönetme, karşılaştıkları hataları düzeltme ve süreçleri değerlendirmede daha başarılıdırlar.

Verimli Çalışma Teknikleri, Çocuğunuzun Yaşam Koçu Olun Eğitimi

 • 72 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğer insanlar birbirlerine ve çocuklarına bir yaşam koçu gibi yaklaşabilselerdi özellikle çocuklarımızın hayatlarında neler değişirdi?

Kripto Paralarda Teknik ve Temel Analiz Eğitimi

 • 80 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Kripto Paralarda Teknik ve Temel Analizi hakkında bilgi edinmek ve bu teknolojilerin uygulama alanlarını öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz için hazırlanmıştır. Teknik analiz eğitimim ile grafikleri yorumlayacak, yükselecek grafikleri belirleyerek başarılı alım işlemleri, düşecek grafikleri belirleyebileceksiniz.
Formu Doldurun, Sizi Arayalım