Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile üyeleri arasında her zaman dengeli ve sağlıklı bir süreç geçmeyebilir. İlişkilerinde problem yaşayan çiftlerin evlilik, çocuklar ve aile ile ilgili sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık türüdür. Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaktır.

  • 464 Saat

Eğitim İçeriği

Aile Danışmanlığı Eğitimi hakkında bilgi almak için bu sayfada yer alan 'Detaylı Bilgi Talep Et' ya da 'Buraya Tıklayarak' İletişim Formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp, tüm merak ettiğiniz konularda yardımcı olacaklardır.
Eğitim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Soruların üzerindeki + butonuna basarak bilgi alabilirsiniz.

Eğitimi Kim Veriyor:

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi, Uzman Psikolog İlker Küçük tarafından verilmektedir.

Sertifika Onayı: 

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ve Sertifikalıdır.

Eğitim Süresi:  

Uzaktan Eğitim + Online Eğitim + Süpervizyon Eğitimi: 464 Saat

Eğitimci tarafından hazırlanmış video ders anlatımları, pdf kaynaklar, eğitimcilere canlı bağlantılar, yüz yüze eğitimlerden oluşan bir programdır.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ,çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun ve ya mezun olabilecek düzeyde olanlar eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra, Aile Danışmanı Unvanı alabilir.

Aile danışmanlığı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir alandır. 

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlamaktadır. 

Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır.

İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır.

Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. 

Modül:1 Gelişim Dönemlerini Takip Etmek ve Gelişim Dönemleri

⭐ Gelişim dönemleri ve ilkeleri
⭐ Gelişime etki eden faktörler
⭐ Gelişim Alanları

Modül:2 Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerini Takip Etmek / Gençlik Çağı

⭐ Ergenlik Dönemi
⭐ Ergenlik Dönemi Özellikleri
⭐ Ergenlik sürecini etkileyen faktörler
⭐ Ergenlik dönemi sorunları
⭐ Ergenlik çağı gelişim özellikleri

Modül:3 Aile Olma Sürecine Destek Olmak

⭐ Eşi tanımada aşamalar
⭐ Evlilikte eş seçme
⭐ Evlilik Koşulları ve Evlilik Dönemi
⭐ Evlilik zamanının saptanması
⭐ Evliliği geciktiren kişilik özellikleri
⭐ Evlilikte uyum ve dayanışma, Evlilikte sorun yaratan konular, Evlilikte bunalım
⭐ Evlendirme yönetmeliği

Modül:4 Değişen Toplumun Aile Yapısına Etkilerini Tespit Etmek

⭐ Aile yapısı ve ailede iletişim
⭐ Aile İlişkileri

Modül:5 Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler ve çocuk uyumunda sağlık etkenleri
⭐ Aile içi ilişkiler ve tarafların tutumu
⭐ Çocukluk dönemleri (Bebeklik, oyun çağı, okul öncesi, okul çağı-durgunluk, ergenlik-delikanlılık)
⭐ Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatalojik durumlar
⭐ Çocuk ruh sağlığında koruma yaklaşımı
⭐ Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk
⭐ Çocuklarda sıklıkla görülen bozukluklar

Modül:6 Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Yaşlılık Kavramı
⭐ Gerontoloji
⭐ Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam stili, yaşam süreci
⭐ Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu
⭐ Yaşlılıkta ruh sağlığı
⭐ Yaşlılık dönemi özellikleri
⭐ Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar
⭐ Yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik rahatsızlıklar
⭐ Türkiye’de yaşlılık alanında uygulanan sosyal hizmetler
⭐ İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık

Modül:7 Sosyal Veri Vakalarını Kaydetmek

⭐ Bireyi tanıma
⭐ Veri toplama yöntemleri (Anket, deney, gözlem, görüşme, tarama yöntemi, saha çalışmaları, envanter)
⭐ Bireyi tanımada kullanılan yöntemler

Modül:8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar

⭐ Aile Danışmanlığı kuramları
⭐ Aile Danışması kuramları

Modül:9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

⭐ Aile tanımı ve işlevleri
⭐ Aile terapileri
⭐ Aile ve çift terapilerinde temel tanım ve kavramlar
⭐ Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar
⭐ Günümüzde kullanılan başlıca Aile terapisi modelleri

Modül:10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

⭐ Çiftlerde ve çift terapilerinde duygu
⭐ Psikodinamik yaklaşım

Modül:11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak

⭐ Temel psikolojik danışmanlık becerileri
⭐ Psikolojik danışma
⭐ Aile danışma sürecinin ana bölümleri
⭐ Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler
⭐ Aile Danışmanlığı rol ve fonksiyonları
⭐ Aile Danışmanlığında etik ilkeler

Modül:12 Aile Danışmanlığında Kriz Ve Kriz Yönetimi

⭐ Aile terapisi ve sistem yaklaşımı
⭐ Kriz dönemlerinde aile ile çalışma
⭐ Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü
⭐ Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma
⭐ Ailelerle bilişsel yas terapisi
⭐ Boşanma, aldatma

Modül:13 Çocuk Hakları Ve Çocuk Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

⭐ Çocuk nedir?
⭐ Çocuk konusundaki yaklaşımlar
⭐ Çocuk hakları sözleşmesi
⭐ Çocuk hukuku ve çocuğun aile içinde korunması
⭐ Uluslararası belgeler ile ailenin korunması
⭐ Ülkemizdeki yasalar

Modül:14 İhmal Ve İstismara Uğramış Çocuklara Çözüm Yolları Aramak

⭐ İhmale ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
⭐ Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar
⭐ Ekonomik istismara uğramış çocuklar

Modül:15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Aramak

⭐ Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması
⭐ Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
⭐ Cinsel işlev bozuklukları

Modül: 16 Aile Danışmanlığında Meslek Etiği

⭐ Etik kavramı
⭐ Meslek etiği
⭐ İşyerinde etik ortam sağlamak

Modül:17 Araştırma Teknikleri

⭐ Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri
⭐ Rapor yazma

Modül:18 Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu aile danışma merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


Bu merkezlerde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamış personel aile danışmanı olarak istihdam edilebilmektedir. 

?  Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
? Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
? Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
? Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
? Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
? Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
? Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
? Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
? Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
? Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

- 1. derece Şehit yakınlarına %50 indirim.

- Gazilere %50 indirim.

- Fiziksel engelli vatandaşlarımıza fiziksel engel oranına göre %50'ye varan indirim.

- Çoklu katılımlarda ve ikinci eğitimlerde de indirimler uygulanabilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi hakkında Aknet Akademi Eğitim Kurumu Eğitim Danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için sayfadaki 'Detaylı Bilgi Talep Et' ya da 'Hemen Bilgi Al' başlıklı iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Yorumlar

Video Images

Detaylı Bilgi Al

İletişim formumu doldurarak, danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Öğrenmeye Hazır Mısın?

Güçlü kadromuz, bilgi ve deneyimlerimiz ile hazırlanan sertifika programlarıyla iş dünyasında hep bir adım önde ol!Formu Doldurun, Sizi Arayalım